MEDIATION: JULLIE OPLOSSING!

Vijf gekwalificeerde mediators met een afgeronde erkende mediationopleiding hebben de handen ineen geslagen om mediation toegankelijk te maken voor de aanpak van zakelijke en particuliere geschillen op Aruba, Bonaire & Curacao.

Vanuit een gezamenlijke passie voor conflictoplossing en het aangaan van de dialoog met mensen introduceren wij het pilotproject Mediation: jullie oplossing, dat per 12 november 2018 van start is gegaan. De deelnemende mediators zullen gedurende de projectperiode, eerste drie uur mediation aanbieden tegen een symbolische vergoeding van NAf 25 per partij per bijeenkomst. Mocht de mediation na deze uren worden voorgezet, kunnen partijen gebruik maken van een kennismakingstarief.

Binnen onze dagelijkse praktijk hebben wij te maken met partijen die niet meer samen een bepaalde kwestie op kunnen lossen. De rechter laten beslissen over je conflict, brengt met zich mee dat de gesprekspartijen geen controle meer hebben over het conflictproces en de uitkomst van hun conflict. Ook blijft de toekomst van de relatie onzeker. Door onze ervaring met conflictpartijen geloven wij dat mediation jullie weer in staat stelt om verder te kijken dan het conflict en de oplossing in eigen hand te houden.

We staan jullie graag bij op de weg naar jullie oplossing.

Wat is mediation?

Mediation is niets anders dan het aanpakken van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Doordat partijen zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander.
De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

FAQ

De mediationovereenkomst is een meerpartijenovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Bij de ondertekening van de mediationovereenkomst, geven partijen opdracht aan de mediator om hen in het mediationproces te begeleiden. Door het aangaan van een mediationovereenkomst spreken partijen verder af op welke wijze zij zullen onderhandelen om tot eindafspraken te komen, zonder dat die eindafspraken, of het bereiken ervan, al bepaald zijn.

De mediator zorgt er voor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en zich verdiepen in de belangen van de anderen. De mediator is net als een rechter neutraal en onpartijdig. Tijdens het proces helpt de mediator partijen om te zoeken naar oplossingen die voor u allen acceptabel zijn en goed werken. Uiteindelijk beslist u zelf welke oplossingen u met elkaar kiest.

Uitgangspunt bij mediation is dat men in vertrouwelijkheid met elkaar spreekt, en dat de informatie die daarbij naar voren komt juist niet mag worden gebruikt om eventueel het eigen gelijk mee te bewijzen. Partijen kunnen echter het erover eens zijn dat geheimhouding van wat er tijdens de mediation aan de orde komt niet noodzakelijk is. Dit kan te maken hebben met een achterban, een familielid of een derde waarvan zijn medewerking van belang is om de door partijen gemaakte afspraken uit te kunnen voeren.

De mediation kan formeel worden afgesloten met het tekenen door de deelnemers van een  vaststellingsovereenkomst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de mediation op een door partijen gekozen wijze symbolisch af te sluiten.

Mediators

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het pilotproject Mediation: jullie oplossing?


Klik dan hier om de spelregels van het project te lezen.
Voldoet u aan de in de spelregels gestelde voorwaarden en denkt u dat de andere partij ook welwillend is om jullie dispuut door middel van mediation op te lossen, meldt u zich dan aan door op een van de buttons naast deze tekst te klikken.


Klik hier voor meer informatie over de verschillende intakeformulieren

Vergeet niet om de andere partij ook te verzoeken om deze website te bezoeken, het intakeformulier in te vullen en te verzenden.

Contact

Heeft u nog een vraag? Email ons via info@abc-mediation.com