Didi Wildeman is sinds 2014 werkzaam in de advocatuur en gespecialiseerd in arbeidsrecht en zakelijke geschillen. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen in de leefsituatie van de werknemer, maar ook in de organisatie van de werkgever. Als de arbeidsrelatie onder druk komt te staan zijn ziekmeldingen, hoge ontslagvergoedingen of reputatieschade niet uit te sluiten.

In haar hoedanigheid als mediator zet Didi zich in om de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen, met als doel om gezamenlijk en binnen relatief korte termijn tot redelijke afspraken te komen. Didi specialiseert zich in mediation in arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en familiekwesties. In haar vrije tijd is zij docent en scriptiebegeleidster aan the University of the Dutch Caribbean. Op het gebied van Mediation is zij ook actief als secretaris van het bestuur van de Caribbean Mediators Association.