Valerie is 15 jaar werkzaam als advocaat. In 2013 is Valerie een nieuwe uitdaging aangegaan en heeft zij twee en een halfjaar gewerkt als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In december 2015 heeft zij het advocatenkantoor VPM LAW opgericht. Op basis van haar opgedane ervaring zowel vóór als achter de “rechtbank” gelooft Valerie sterk in mediation.

Bij mediation ligt de nadruk niet op de juridische aspecten van het geschil maar meer op de belangen en behoeften van de partijen. Bij andere wijzen van geschillenbeslechting komen deze aspecten niet (genoeg) aan bod. In haar dagelijkse praktijk heeft Valerie vaak te maken met zakelijke conflicten, faillissementen, vereffening van nalatenschappen en boedelscheidingen. Zij ziet veel mogelijkheden voor het toepassen van mediation op deze gebieden. Voertaal Papiaments en Nederlands.