Wij hebben 3 verschillende intakeformulieren gemaakt om het proces makkelijk te maken.

1. Het intakeformulier Echtscheiding en Familie is voor de mensen die een dispuut hebben met betrekking tot echtscheiding of familiekwesties, zoals bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van een omgangsregeling, boedelscheiding, of vaststelling van alimentatie.

2. Het intakeformulier Particulier is voor de mensen die een dispuut hebben met betrekking tot een zaak die niet op het gebied ligt van echtscheiding en familiekwesties. Men kan denken aan een arbeidsconflict, een huurkwestie, een burenruzie, een zakelijk conflict of een conflict met een zorginstelling. De tegenpartij kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een rechtspersoon.

3. Het intakeformulier rechtspersoon dient te worden ingevuld door een rechtspersoon die direct of indirect verzeild is geraakt in een dispuut. De tegenpartij kan een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. Het kan gaan om een intern conflicten of een extern conflict. Voorbeelden van interne conflicten zijn bijvoorbeeld conflicten tussen werknemers onderling of werknemers tussen werknemers en management of een dispuut tussen organen die een onderdeel maken van de rechtspersoon. Een voorbeeld van een extern conflict is het conflict met een debiteur voor het lang onbetaald laten van zijn facturen.