SPELREGELS PILOT PROJECT MEDIATION: JULLIE OPLOSSING

.
 1. Aan deze pilot kunnen meerderjarige partijen die op Curaçao woonachtig zijn deelnemen en vertegenwoordigers van rechtspersonen of organen van rechtspersonen die op Curaçao gevestigd zijn.
 2. Beide partijen die aan het mediation deelnemen dienen het intakeformulier op deze website in te vullen en door “verzenden” te klikken zich voor het project aan te melden.
 3. De mediation zal worden gedaan door 2 mediators, dit wordt co-mediation genoemd. 1 van de mediators is de hoofdmediator en de andere mediator is aanwezig om de hoofdmediator bij te staan indien nodig.
 4. Partijen kunnen in het intakeformulier een voorkeurskeuze maken voor de hoofdmediator. Wie de uiteindelijke hoofdmediator wordt is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de mediator.
 5. Er zal contact worden opgenomen met beide partijen afzonderlijk om door te geven wie de mediators zullen worden, plaats waar de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden, dag en tijdstip van de eerste bijeenkomst.
 6. Na akkoord door partijen krijgen de partijen een mediationovereenkomst toegestuurd. Partijen dienen deze mediationovereenkomst te ondertekenen en digitaal op te sturen naar het e-mailadres info@abcmediation.com. De mediators zullen de overeenkomst bij aanvang van de eerste bijeenkomst ondertekenen en aan partijen overhandigen. Klik hier voor een voorbeeld van een mediationovereenkomst.
 7. Deelname aan de pilot geeft partijen recht op 3 bijeenkomsten van 60 minuten. In bijvoorbeeld echtscheidingszaken kan het voorkomen dat er 3 bijeenkomsten van 60 minuten (dus 3 uur in totaal) op een en dezelfde dag wordt gedaan.
 8. Per bijeenkomst wordt er een symbolische vergoeding voor deelname aan de pilot in rekening gebracht van NAf 25,00 per partij. Op de dag van de eerste bijeenkomst dient elke partij het bedrag van NAf 25,00 te betalen (dus totaal NAf 50,00). Indien er meerdere bijeenkomsten op dezelfde dag plaatsvinden zal ook voor deze bijeenkomsten de symbolische vergoeding op die dag dienen te worden voldaan.
 9. Na de 3 eerste bijeenkomsten of de bijeenkomst van 3 uren in bijvoorbeeld een echtscheidingszaak geven de partijen aan de hoofdmediator aan of zij de mediation willen voortzetten.
 10. Bij voortzetting van de mediation wordt een uurtarief van Naf 250,- exclusief 6% O.B. en andere kosten in rekening gebracht. De partijen spreken af in welke verhouding de partijen het honorarium dragen. Dit is een gereduceerd tarief dat aangeboden wordt tijdens het pilotproject “MEDIATION: JULLIE OPLOSSING”.
 11. Bij behandeling van de inschrijvingen zal rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van de mediators. Bij onvoldoende beschikbaarheid van de mediators zal de inschrijving niet in behandeling worden genomen. Partijen zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.
 12. De deelnemende mediators aan het pilotproject “MEDIATION: JULLIE OPLOSSING” houden zich het recht voor om deze spelregels aan te passen.